Affiliate program

Provizní program pro zprostředkování provize ze služeb platební instituce

Podíl na zisku ve výši 10% ze zisku RoklenFx po dobu 24 měsíců od registrace doporučeného klienta. Minimální částka k vyplacení provize za kalendářní rok je 5 000 Kč jinak nárok na provizi za daný rok zaniká.

Pokud máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás prosím na telefonu 236 071 600 nebo emailem: info@roklen.cz.

Provizní program pouze na základě vyžádání a schválení Roklenu. Provizní partner musí být vždy schválen Roklenem a nelze nárokovat provize na vlastní provedené transakce.

Hospodářské noviny

Copyright © 1996-2019 Economia, a.s., Hospodářské noviny IHNED.cz ISSN 1213-7693
Směnu a platbu zajišťuje Roklen360, a.s. s licencí ČNB.